We create style

Vi erbjuder förmånspriser
Vi designar din interiör
Vi erbjuder unik design och högsta kvalitet

Vårt företag skapades i svar på efterfrågan från hotell-, restaurang- och affärsmarknaden när det gäller interiör inredning.

Vi baserar på tidigare erferenhet och har skapat ett brett utbud av möbler, vilket möjliggör att behov av olika sorters mottagare kan bli uppfyllda – det gäller allt från små restauranger till de storsta hotellen.

Vår specialisering, som vi särskilt är stolta över, är realisering av beställningar till den mycket krävande Skandinaviska marknaden.

Vi samarbetar med ledande möbelproducenter i Polen samt en del mindre företag, men intressanta när det gäller priser och projekt, vilket gör det möjligt för oss att förbereda erbjudanden, som är attraktiva när det gäller priser samt unika när det gäller kvalitet och design.

Vi realiserar både beställningar som baserar på producenternas standardprojekt och projekt som utförs enligt våra kunders individuella krav.

Vi erbjuder:

  • utvidgad sortiment av produkter och deras slutprodukter
  • flexibla erbjudanden till en bred krets av mottagare
  • professionalism och punktlighet

Vällkomna till samarbete med oss!